Dessa events är att betrakta som friskvård och går inte under mitt avtal om sjukvårdande behandling. Deltagaren står således själv för kostnaden. Kontakta mig via mail för mer info och intresseanmälan. Anmälan blir bindande en vecka före aktuell workshop.

Antigymnastik höst-24

Med reservation för ändringar.

30 augusti kl 14.00-15.30 Workshop i Therese Bertherats Antigymnastik. Max 5 personer. Skicka intresseanmälan via kontaktformuläret. Efter denna workshop finns möjlighet att fortsätta i en sluten grupp, förutsatt att det blir minst 4 personer, men inte fler än 5, i den gruppen. Vi ses då de sex följande fredagarna samma tid som ovan. Du kan läsa mer om Antigymnastik på den officiella websidan https://antigymnastique.com/sv/

Kostnad: 650kr (inklusive moms). 

 

Antigymnastikgrupp fredagar kl 14.00-15.30. Start 6 september. Antigymnastik görs i små grupper vanligtvis en gång i veckan. En Antigymnastikcykel omfattar 12 olika sessioner. Vi kommer att träffas vid 6 tillfällen under september-oktober dvs de första 6 basala sessionerna. Därefter finns möjlighet att fortsätta med de återstående 6 djupgående sessionerna förutsatt att det blir minst 4 personer i gruppen. Max 5 personer. Skicka intresseanmälan via kontaktformuläret.

Kostnad: 1875kr (inklusive moms)

 

Fristående workshops i Antigymnastik. Ytterligare tillfällen kommer att planeras in under hösten utifrån efterfrågan.