Leg fysioterapeut
Carolina Almgren

Utbildning och lång erfarenhet inom psykiatriska/psykosomatiska metoder och i neurosomatiskt perspektiv med dysreglering av autonoma nervsystemet som utgångspunkt i bedömning och behandling.

 

Utbildning och professionell träning 

 • Fysioterapeutexamen 1999, Uppsala Universitet
 • Vidareutbildning i psykiatri/psykosomatik, Karolinska institutet
 • Psykomotorisk fysioterapi, Karolinska institutet
 • Basal kroppskännedom kurs A-C, bedömning med BAS MQ-E, Institutet för Basal kroppskännedom
 • Kognitivt beteendevetenskapligt perspektiv vid stressrelaterade tillstånd (Ingår motiverande samtal) Umeå universitet
 • Autonom/emotionell reglering vid stressrelaterade tillstånd, Karolinska institutet
 • Trauma och traumabehandling utifrån ett kroppsligt perspektiv, Karolinska institutet. 
 • Somatic Experiencing Practitioner (SEP). Treårig traumaterapi-utbildning. Somatic Experiencing Institutet, Stockholm.

 

Övrig utbildning och professionell träning av relevans

 • Antigymnastik licencierad praktiker, Therese Bertherat, Stockholm och Paris
 • Observativ rörelseanalyskurs, Anna Kimming, Växjö
 • Intern utbildning och klinisk handledning i Observativ rörelseanalys, Zeljka Celegin, Växjö
 • Low force manipulation, Lars Kron, Växjö