Hos mig består behandlingen av olika former av kroppsmedvetande och kroppsförankrad terapi i syfte att reglera nervsystemet och bygga kapacitet för att kunna processa känslor, händelser och trauman bättre. 

Alla metoder jag använder mig av vill koppla ihop helheten av kroppsförnimmelser, känslor och medveten reflektion med utgångspunkt från kroppen och det kroppsliga förnimmandet (introception och proprioception). 

Första besöket är ett kartläggande samtal och information om behandlingen. Du får börja med att fylla i ett formulär med grundläggande frågor, levnadsvanor och oftast något skattningsformulär. Du får berätta om hur du mår och vad du tänker om dina besvär och svårigheter. Andra besöket brukar vara en undersökning, vanligen använder jag Body Awareness Scale, Movement Quality and Experience (BAS MQ-E) som hör ihop med metoden Basal Kroppskännedom. Det är bra att träffas ett par gånger för att du ska få lite grepp om den här typen av behandlingsinriktning och om du har motivation att fortsätta. Utifrån de första besöken kan vi ta ut riktning på behandlingen som kan bestå av en kombination av olika behandlingsformer.

Basal kroppskännedom är en metod som brukar passa bra att börja med bla för att kunna få tillgång till mer trygghet i kroppen och förmåga till medveten närvaro i dig själv och i världen. Det är små och få övningar och rörelser som görs med mycket närvaro. När kroppen känns som en otrygg, kaotisk och kanske smärtsam plats att vara på behövs ett varsamt närmande för att kunna upptäcka små öar av mera trygghet och lugn. Du får prova olika övningar i vila och rörelse som du kan fortsätta öva hemma och ha med dig i vardagen. 

Ibland är det lämpligt att blanda in eller gå vidare med något av följande:

Somatic Experiencing är kroppsbaserad traumaterapi vilket kan handla om enstaka överväldigande händelser eller långvarigt utsatta situationer speciellt om det var tidigt i livet. Det kan tex vara att utforska försvarsreaktionerna, fight, flight, freeze/shutdown och på ett närvarande, medvetet sätt fullfölja försvarsreaktioner som blivit avbrutna, inte var möjliga att reagera med vid en överväldigande händelse eller situation tidigare i livet.

Psykomotorisk fysioterapi är inriktat på att processa känslor som "satt sig i kroppen" upp till en medveten, verbal nivå. Detta sker genom kroppsmedvetandeövningar och terapisamtal samt mjuk manuell behandling för att öppna för andning och kontakt till känslor.

Tanken med en behandlingsperiod är att du ska komma en bit på vägen, förstå ditt nervsystem och dina reaktioner bättre och ha större kapacitet till att tolerera och reglera inre fysiologiska tillstånd och upplevelser. Vissa känslor, upplevelser och händelser kan behöva tid att arbetas igenom i terapin. Men du behöver också göra till livsstil att fortsätta öva närvaro och reglering för att fortsätta läka och utvecklas. Det är en livslång uppgift.

Här kan du läsa mer om olika metoder och hitta länkar till ytterligare information. (Under uppbyggnad)

Basal kroppskännedom

Somatic Experiencing

Psykomotorisk fysioterapi

Antigymnastik Therese Bertherat